Poszttraumás Stressz Szindróma a politikában

leírtam egy szindrómát, amit én kreáltam a Posttraumás Stressz szindrómára alapul, a tömegpszichózis alkategóriája, a kutatások 2006 óta folynak, de most is, 2009-ben is terjed a kór, amiben többen szenvednek, mint valaha ebben az országban, a diagnózis leírását itt publikálom, természetesen, bárki hozzá tehet bármit, kiegészítheti vagy vitatkozhat ezzel, evvel is segítve a kutatásomat.

Friss topikok

Linkblog

Archívum

HTML

Új betegség Magyarországon - a múlt mindenkinek visszaüt !!!!???

2009.07.22. 20:57 | lobotómia | 24 komment

kényszermozgásos intolerancia

 

Diagnozis:

Egyéb megnevezés: Kényszerbetegség, kényszeres zavar, obsessiv-compulziv zavar, neurosis anankastika

Megjelenése: főként különböző tüntetéseken és internetes politikai fórumokon egyénileg vagy csoportban

Leggyakoribb tünetek: homofóbia, kényszeres többes szám használata a vitapartnerrel szemben, téves eszmék, magatartás zavarok, szélsőséges esetben különböző személyiség zavar

 

leggyakoribb tünetei részletezve (nem gyakoriság előfordulás sorrendjében):

 

-       homofóbia (indikáció: kiskorúak morális fejlődésért való aggódás vagy esetleg gyakran előforduló vizionáció a magyarság kihalásért, vagy annak más jellemzői esetén, egyéb módozatokban kifejeződő irracionális viselkedés lsd: téves eszmék + magatartás zavarok, fóbikus félelem olyasmitől, ami eltér az általa többnyire extrém mértékben tökéletesnek, „normálisnak” tartott viselkedés mintáktól; sokszor teljesen irracionális mértékben. Brit és japán tudósok feltárták szélsőséges esetekben: a fóbiát okozó tényezők esetében gyakori a támadott viselkedésforma látens megélése, pl: latencia homosexualitas

 

-       Bűnbak keresés: Patogenezis: genetikai tényezők, 80 %-ban a népesség egészét vizsgálva, valamint monozigóta ikreknél a vizsgálatok a személyiségzavar folytatólagos családi előfordulását igazolták.

Ennek a tünetnek, speciális előfordulását a kifejezetten kényszermozgásos intoleranciában szenvedő betegeknél szignifikáns, 99,9999 %-os előfordulást állapítottak meg.

Fejlődéstörténeti tényezők: egyes analitikus modellek azt mondják, hogy kora gyerekkorban megtanult védekezési mechanizmus, bűnbakkeresés megalkotásának kényszere - saját, általa nem tudatosan észlelt esetleges önhibáinak, vagy saját/vélt múltját terhelő hibáinak magára vétele tudattalanul,( több esetben fény derült családi traumákra = PTSD) – és ennek kivetítése a betegség korai stádiumában egyes, a betegség előre haladtával, (amennyiben kezeletlenül hagyjuk)  már több, akár egy egész népcsoport ellen irányulhat. (Ezen tünetek produkálóinak arányszáma gyakorlatilag megegyezik a patogenezis által feltárt eredményekkel.

 

-           téves eszmék:

tipizált eset: drogfogyasztókra kivetített gyűlölet, mely összefügghet, az analitikus és a viselkedés tudományi elmélettel, amely szerint túlzott aggódás a kihalástól, mely gyakran összefügg az alany haláltól való félelmével, ennek szélsőséges esete a fiatalság megmérgezésének víziója, pszichotikus állapotban sokszor keveredhet posztraumás félelmeivel, és hajlamos hallgatni a hozzá hasonló kényszermozgásos intoleranciában szenvedő társaik általuk komolyan vett összeesküvés-elméletére, de mint azt korábban ismertettük, ők ennek az eszmének áldozatai.

 Egyszerűbb néven a pszichológia tömegpszichózisként diagnosztizálja, de most az egyes személyekre (individuumok) gyakorolt hatására fókuszálunk. Közösségszellemük az átlagosnál fejlettebb, ami egyes elemzések szerint természetes az ilyen kórban szenvedőknél, hiszen a népességhez viszonyított számarányuk 0,00001 ezrelék, és bár fantáziáikban megélik a teljes szeparálódást a külvilágtól, eszközeikben ellentmondásos viselkedésformák működnek, sokszor használatba véve az általuk gonoszként aposztrofált, a globalizációt megtestesítő szörnyeteget, az internetet akár, csak most egyet kiragadva a sok közül.

 

-  irracionális félelem olyasmitől, ami szintén szocializációjuk folyamán generációs poszttraumás effektusuk, mint pl. félelem koncepciós perektől, amit sokszor régebbi történések és a jelenük összemosásával jár, gyakran a bűnbaknak választott kedvükre nem való népesség, általában, fajra, nemre és vallásra különösen kiterjedő összeesküvés-elméletükkel magyarázható. Ennél a betegségnél jellemző, a kivetítés, bűnbakkeresés, és spekuláció (Vizionatio Morbus Chartcot).

Terápia:

Terápiás célkitűzés: Teljes gyógyulás vagy jelentős redukció elérése, a beteg kényszereivel eltöltött idejének csökkentése, munkaképesség visszaállítása, a jellemző kognitív zavar átstrukturálása, a fóbiák önrontó körének megszakítása, az önértékelés javítása, az egyéni probléma megoldási és megküzdési módjainak kialakítása, fejlesztése, erősítése, életvezetés harmonikusabbá tétele, konfrontatív-tükör módszer bevált, 100 konkrét esetet vizsgálva, 79 sikeres gyógyulást mutat, hasznos tagja társadalmunknak, 15-en sikeres üzletemberek Izraelben a családjuk segítségével, 18-an még rehabilitáción vannak Mauthausenben, tudomásunk szerint a maradék 3-nak semmilyen terápia nem használt, ők most Magyarországot képviselik Európában, az Európa Parlamentben.

Kutatásunk még kezdeti stádiumban van, reméljük a ciklus végére az elemzések, indikációk és kontraindikációk megerősítik diagnózisunkat, és a most vizsgált minta (100%) vizsgálata során rábukkanhatunk olyan, még feltáratlan tünetegyüttesre, ami a feltevéseinket igazolja, amely az általunk ismert még kezelésre szoruló embereknek is esélyt adhat a gyógyulásra. Természetesen a jó eredmények további kutatásra sarkallnak, amit az állami intézményrendszerek is együttesen támogatnak, egy teljes reprezentatív vizsgálatra, a népesség teljes körében, amire jövő tavasszal kerülhet sor.

Addig is kutatjuk a témát, aki felismeri környezetében vagy önmagán a tüneteket, tavasszal feltétlen jelentkezzen a szűrőállomáson, a szűrőállomás helyét mindenki megkapja a szűrést megelőző 60 napon belül. Mindenkit elvárunk, komoly részvétel esetén, sokkal pontosabb diagnózist tudunk majd leírni.

 

Én+kutatócsapatom

 

 

süti beállítások módosítása